Koučing

kurzy-koucingu.sk

Čo je koučing?

Nasledujúce informácie Vám priblížia PODSTATU KOUČINGU bez zbytočne dlhých, krkolomných definícií. Sú to najčastejšie kladené otázky a odpove
Odkoučovaných hodín
0
Spokojnosť
0 %
Čo to je koučing?

Definícia hovorí: Predstavuje jedinečný štýl premýšľania, ktorý rozvíja osobný potenciál, čím pomáha nájsť smer riešenia pri životných problémoch.

Jednoducho povedané; koučing Vám ukáže iný pohľad na Vašu momentálnu situáciu. Budete tak môcť vnímať skutočnú realitu a nie skreslené predstavy. Koučing Vás naučí rozmýšľať pozitívne, pomôže Vám zmobilizovať všetky Vaše vnútorné zdroje tak, aby ste boli sebaistý. Je výborným nástrojom v riešení problémov.

„Koučing je hlavne práca na sebe. Zmenu máte chcieť Vy a ja Vás budem pri tomto procese rada sprevádzať. Výsledok Vám prinesie celkovú spokojnosť so sebou a so svojim životom.

Ako prebieha sedenie?

Počas prvého sedenia sa bližšie pozrieme na Vašu situáciu. Položím Vám kľúčové otázky, prostredníctvom ktorých nájdete vlastné odpovede. Na ich základe zistíte, čo presne od života očakávate.

Na ďalších sedeniach postupne vypracujete plán a jednotlivé úlohy a taktiež spravíte kroky vedúce k dosiahnutiu cieľa. Z mojej strany dostanete silnú podporu, ktorá Vám pomôže dospieť k riešeniam. Rýchle napredovanie budete pociťovať počas každého stretnutia. Po viacerých sedeniach zistíte, že moju pomoc už nepotrebujete a budete pripravení na prekonávanie prekážok v budúcnosti.

Rozhovory sú dôverné. Mlčanlivosť kouča je základom v koučingu.

V čom sa líši koučing od terapie?

Od terapie a iných pomáhajúcich profesií sa líši tým, že sa viac zameriava na riešenie a na budúcnosť klienta než na minulosť a na podrobné skúmanie problému.

Príklad: Spadol som do priepasti.

Terapeut: Ako si sa tam dostal? Kde sa stala chyba?

Kouč: Porozmýšľajme o tom, ako by si sa mohol dostať von. Prečo by sa ti to oplatilo? Čo bude pre teba prínosom? Čo bude ponaučením?

Účinnosť koučingu sa dá vysvetliť práve tým, že je orientovaný na riešenie.

Ako sa zmením, ak sa prihlásim na koučingové sedenie?

Zmeny sa podľa mojich klientov týkali najmä:

  • Zvýšenie sebavedomia, istota v správaní a konaní
  • Schopnosť realizovať žiadúce životné zmeny
  • Zvládanie konfliktných a stresových situácií
  • Konkrétne a jasné stanovenie osobných cieľov
  • Sebapoznanie

Klienti hovorili:

  • „Marika ma naučila komunikovať v partnerstve o problémoch – riešiť ich, preferovať veci ktoré sú podstatné, dôležité a všímať si v nich krásu, mať radosť z vecí, vytýčiť cieľ, usmievať sa a byť šťastná.” (Daniela)
  • „Coachingové sedenia s Marikou mi pomohli nájsť si cestu k sebe samej.” (Dominika)
  • „Koučing s Majkou mi pomohol vniesť uchopiteľnosť do situácie, ktorú som riešila a pomohol mi nastaviť si konkrétne kroky, ktoré v tom môžem podniknúť.” (Simona)
  • „The coaching session has empowered me in digging deep and newly discovering all the strengths that I have and which help me achieve this specific goal.” (Anastasia)
  • „Myslím si, že je to metóda pre každého , kto hľadá cestu k sebe, má problémy alebo nízke sebavedomie.”(Zuzka)
Na čo sa sústreďuje kouč pri práci s klientom?

Jednoznačne na klienta! Na to, čo klient potrebuje najviac, keďže každý klient a každá problematika je individuálna. Usiluje sa o odhalenie klientových rezerv, o ich zmobilizovanie a využitie.

„Mojím cieľom je pomáhať Vám uľahčiť prácu s riešením problému. Mojou úlohou bude klásť otázky, podporovať, motivovať a tým Vám priniesť osobnú spokojnosť, vnútornú vyrovnanosť a pokoj.